Login

Fanbooster = 24SevenSocial

 

[English version below]

Fanbooster bytter navn!

10-årsdagen til Fanbooster ble feiret med ny logo og ny webside vi hadde brukt lang tid på utvikle. Dette arbeidet gav oss en tanke om at flere endringer kanskje kunne være en god idé. Flere prosesser ble startet samtidig, og den vanskelige tiden med Covid-19 vi nå har vært igjennom sammen har gitt åpning for store endringer.

  • Vi har byttet navn til 24SevenSocial. Et navn som tydeligere gir uttrykk for hva vi faktisk leverer.
  • I løpet av fjerde kvartal 2020 vil vi starte med websalg av frittstående moduler. Trenger man f.eks. bare et annonseverktøy, så kan man bestille kun det. Det samme med Inbox, Shortener, Publisher team osv.
  • Vi vil fortsette å levere full Plattform som i dag, så dette vil i utgangspunktet ikke medføre endringer for noen av våre eksisterende kunder.
  • Ny Facebook-side. Som følge av vår rebranding vil vi ikke lenger følge med på Fanbooster facebookside. Men dere treffer oss på fb.com/24sevensocial.com.
  • Nye epostadresser. Alle våre ansatte vil treffes på fornavn@24sevensocial.com f. eks olav@24sevensocial.com

Til tross for de vanskelige tider vi alle opplever nå, ser vi med begeistring frem til det neste kapittel og ikke minst å fortsette å arbeide med dere i fremtiden.

 

New name for Fanbooster!

Celebrating 10 years as Fanbooster, we changed our logo and website this summer. All the work done by designers and developers led us to the idea that more changes could be necessary. Simultaneous processes were started, and the last difficult Covid-19 times we’re all going through made room to do more changes.

  • Effective immediately our name is changed to 24SevenSocial. A name we think expresses our mission in a better way.
  • During 4th quarter of 2020, we will start delivering websale of separate modules. If you are in the need of an ads-tool, you can sign up directly for only that. Same goes with Inbox, Shortener, Publisher team etc.
  • We will continue to deliver a full platform, which means there will be minor changes for our existing customers.
  • New Facebook Page. As part of our rebranding we will no longer be monitoring the Fanbooster Facebook Page. Please use fb.com/24sevensocial.com to communicate with us.
  • New email addresses – All our employees may be reached at firstname@24sevensocial.com ie olav@24sevensocial.com

Despite the difficult times we are excited to make forward progress and are looking to work with you in the future.