Login

Finn ideen raskt – enkel workshop metode

Mangler du inspirasjon til hvordan du skal lage den neste kampanjen eller konkurransen på sosiale medier? Ta med deg et par kolleger for idemyldring i 15-25 min. Metoden er enkel og skal gi deg svaret raskt.

Denne øvelsen passer for 2 – 5 personer.

Det du trenger er:

 • Post-it lapper
 • En penn til hver person
 • Mobil for alarm

 

Slik fungere det

 1. Velg en leder som har ansvar for å ta tiden og dele ut utstyr.
 2. Del ut en bunke post-it lapper til hver person.
 3. Klargjør hvilket tema ideene skal ha.
 4. Deretter bruker dere ett minutt hver (kun ett minutt) på å komme på så mange ideer som mulig. Skriv én idé per post-it lapp.
 5. Hver enkelt person får nå max to minutter på å presentere sine ideer. Ikke vær redd for å komme med “dumme” ideer. Kanskje dette ikke blir ideen dere bruker, men den kan inspirere til den endelige ideen.
 6. Etter at hver person har delt sine ideer gjentar dere steg 4. Bruke ett minutt på å komme på så mange ideer som mulig.
 7. Bruk max to minutter hver på å presentere de nye ideene.
 8. Nå skal dere stemme på de beste ideene. Velg mellom både de fra steg fire og seks. Heng opp lappene på en vegg så alle har lett oversikt. Dere har to minutter på å bestemme dere. Hver person har tre stemmer hver, i form av prikker som dere tegner på post it lappene. Dere kan tegne alle tre på én lapp eller fordele de på forskjellige lapper. Den ideen med flest prikker vinner og det er den dere går for. Har flere lapper samme antall prikker er det lederen (som ble valgt i steg 1.) som avgjør hvilken av disse ideene som skal brukes.
 9. Dere har nå ideen klar og kan begynne å produsere.

 

Inspirert av metoder beskrevet i boken Essential Scrum (2012) av Kenneth S. Rubin.